Målsætning for Sneglehuset

Vuggestuen og børnehaven skal være et trygt pasningssted, hvor det enkelte barn ses og udvikles. Barnet skal møde udfordringer både på det personlige, intellektuelle, følelsesmæssige og motoriske område.
 
Nedenstående er værdier, som kendetegner Sneglehuset.
 
 • Sneglehuset prioriterer en normering, hvor vi har mulighed for at være nærværende i små grupper, hvor det enkelte barn ses og høres i børnehøjde.
 • Sneglehuset er nytænkende, støtter kreativ leg og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Sneglehuset møder det unikke barn der hvor det er, og udvikler det der fra.
 • Sneglehuset viser omsorg, forståelse og respekt for børnenes nære relationer.
 • Sneglehuset vægter en respektfuld og anerkendende kommunikation børn, familie og kollegaer i mellem.
 • Børn og voksne skal føle sig inkluderet ved at tage aktivt del i fællesskabet.
 • Børnene leger på kryds af aldre og herigennem lærer de at tage ansvar, vise hensyn og værne om fællesskabet.
 • Sneglehuset inkluderer lokalmiljøet.
 • Sneglehuset er præget af hygge og en stor omsorg for hinanden.
 

Uddrag af vores hverdag så i kan se vores værdier i praksis:

 • Vi forsøger dagligt at skabe en hyggelig stemning
 • Vi giver mulighed for leg på tværs af alder.
 • Vi har flere dage morgensamling med sang/leg og hver dag efterfølgende frugt og brød.
 • Vi har en ugentlig maddag, hvor børnene på skift deltager i madlavningen.
 • Vi har i forår/sommer perioden, faste cykeldage..
 • Vi har i vinterperioden en ugentlig svømmedag, for de ældste børnehavebørn.
 • Vi afholder et motionsløb for børnene og deres forældre i efteråret.
 • Vi afholder hvert år fastelavnsfest, påskefrokost, høstfest og julefrokost for børnene.
 • Vi har hvert år bedsteforældredag med juleklip og julehygge med søskende og forældre.
 • Vi har løbende udflugter for både vuggestue- og børnehavebørn.
 • Vi deltager i kulturelle oplevelser, som finder sted i nærmiljøet og kommunen i øvrigt.
 • Vi afholder en årlig koloni for børnehavebørnene.
 • Der udkommer månedsnyt, med informationer og oplysninger. Envidere indeholder det en kalender med aktiviteter og fødselsdage.

Kontakt os

Sneglehuset
Grønningen 9
6990 Ulfborg
Telefon: 6179 1557
Sneglehuset | Grønningen 9, 6990 Ulfborg  | Tlf.: 6179 1557 | kontakt@bornehavensneglehuset.dk