Sneglehuset / Økonomi / Indmeldelse

Forældrebetaling

Forældrebetaling opkræves over 11 måneder, hvorfor barnet skal have mindst 5 ugers ferie. Betalingen skal ske den 1. i måneden.
 
Indmeldelse af børn skal ske ved henvendelse til Sneglehusets leder.
 
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel, enten til d.1. eller d.15. i en måned.
 
Tidsrammen er den samme, hvis man ønsker at gå fra en fuldtidsplads til en deltidsplads.
 
Ønsker man at gå fra en deltidsplads til en fuldtidsplads, kan det ske med dags varsel.
 
Sneglehusets forældre er omfattet af bestemmelserne om kommunalt bevilget søskenderabat og fripladsmoderation.

Kontakt os

Sneglehuset
Grønningen 9
6990 Ulfborg
Telefon: 6179 1557
Sneglehuset | Grønningen 9, 6990 Ulfborg  | Tlf.: 6179 1557 | kontakt@bornehavensneglehuset.dk